{{nickname}}
マップリスト
{{#if_eq is_wantmap "1"}} {{else if_eq is_lifemap "1"}} {{else}}
{{helper_ParseUpdateDatetime this}}
{{title}}
{{#if_eq share_id "shared"}} {{/if_eq}}
{{helper_ParseUpdateDatetime this}}
{{#if followmap_id}} {{else}} {{#if_eq share_id "shared"}} 公開 {{else}} 非公開 {{/if_eq}} {{/if}}
{{/if_eq}}

{{title}}

{{#if_eq share_id "shared"}}
{{reply_count.follow}}
{{reply_count.good}}
{{/if_eq}}
{{#if_eq share_id "shared"}} {{/if_eq}}
{{#if_eq senders.length 1}}
{{else if_eq senders.length 2}}
{{else}}
{{moreAccounts}}+
{{/if_eq}}

{{helper_ParseUpdateDatetime this}}

{{{description}}}

{{#if map_id}} {{#if map.image_id}}
{{/if}} {{else}} {{#if_eq spot.is_photo_spot "1"}} {{#if spot.images.[0]}}
{{/if}} {{else}} {{#if icon_url}}
Spot Shadow
{{/if}} {{/if_eq}} {{/if}}
公式
新着
人気

人気のマップ人気一覧

公式新着マップ公式一覧

新着マップ新着一覧

{{title}}

{{account.nickname}}

{{title}}をシェアする

SNSでシェアする

Twitterでシェア Google+でシェア LINE でシェア

URLでシェアする

{{#if account.nickname}}{{account.nickname}}{{else}}No Name{{/if}}